Jünger Accountancy
Voor Jünger Accountancy bestaan de werkzaamheden uit meer dan alleen het verzorgen van jaarcijfers. Ons doel is de bedrijfsvoering van onze cliënten te optimaliseren, waarbij wij de gewenste ondersteuning verlenen. Gericht op het midden- en kleinbedrijf streven wij naar langdurige vertrouwensrelaties.

Het is uiteraard onze eerste verantwoordelijkheid, een objectief en onafhankelijk oordeel te geven over de samengestelde jaarcijfers. In onze optiek is een jaarrekening niet alleen een kijk op het verleden. Voor uw organisatie is het ook een communicatiemiddel: naar aandeelhouders, banken, financiële analisten, opdrachtgevers en maatschappelijke instanties. Uw jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële situatie binnen uw bedrijf. Hierbij is een goed advies van essentieel belang. Jünger Accountancy zorgt voor ondersteuning 'op maat', indien gewenst in samenwerking met andere externe deskundigen. Zo kunnen wij bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Dienstenpakket
* samenstelling en controle jaarrekening
* specifieke controles en advisering 'op maat'
* beoordeling van prognoses, investeringsplannen en kredietaanvragen
* ondersteuning van de interne administratie en accountancy
* speciale onderzoeken, zoals bij overname, fusie e.d.
* begeleiding bij verschillende vormen van samenwerking
* opzet en implementatie van een effectief en efficiënt administratiesysteem

Dit is slechts een deel van onze activiteiten.
Jünger Accountancy is zodanig gestructureerd, dat slagvaardigheid en flexibiliteit samengaan met optimale service. Persoonlijke betrokkenheid staat daarbij voorop!

Voor meer informatie gaarne contact opnemen met:

Jünger Accountancy,
Telefoon: 072-5339811