Jünger Management Consultants
Is actief op het gebied van interim management en management consultancy. Praktische ervaring op het gebied van financieel-economisch management is in ruime mate aanwezig. Onze opdrachtgevers zijn van uiteenlopende omvang en komen uit verschillende bedrijfstakken en organisaties. Verder werken wij nauw samen met Jünger Accountancy.

Interim management
De eisen, die het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid aan management stellen worden steeds hoger. Door voortschrijdende internationalisatie en technologische ontwikkeling wordt onze maatschappij steeds complexer. Hierdoor is het vaak niet mogelijk de doelstellingen met het aanwezige management te realiseren. Met name de tijdsdruk en het ontbreken van deskundigheid zijn vaak knelpunten.

Interim management biedt in dergelijke situaties de oplossing.
Vooral op het terrein van financieel-economisch management kunnen wij u voor kortere of langere tijd helpen.
Voor oplossingen 'op maat' werken wij samen met andere ervaren interim managers, die gespecialiseerd zijn op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld marketing en logistiek.
Ook zij zijn gewend, onder wisselende omstandigheden binnen verschillende bedrijfsculturen te funktioneren.

Wanneer biedt interim management een oplossing?

- Overbrugging
Bij een onvoorziene vacature, ziekte, tijdens een drukke periode of in vakantietijd.

- Projectmanagement
Wanneer projekten binnen uw organisatie dienen te worden gerealiseerd en ondersteuning zonder vast dienstverband gewenst is. Hierbij kan gedacht worden aan:

• implementatie van een financieel-administratief of management-informatiesysteem
aanpassing van bestaande organisatiestructuren

• beoordeling en vastlegging van de kwaliteit van de administratie-organisatie en interne controle

• overname en fusie

- Turnaround
Ondersteuning bij reorganisaties, ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit.

Management consultancy
Niet alleen als interim manager maar ook als adviseur kunnen wij u op de volgende gebieden van dienst zijn:

• financiële verslaglegging: fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening, directieverslag en periodieke overzichten van resultaten en kasstroom

• investeringsanalyses en financieringsvoorstellen

• financieel-administratieve en management-informatiesystemen: opzet, implementatie en begeleiding

• organisatiestructuur

• administratieve organisatie en interne controle

De werkwijze van Jünger Management Consultants
In eerste instantie voeren wij, geheel vrijblijvend, met u een oriënterend gesprek over de specifieke behoeften van uw organisatie.
Vervolgens komt de taakomschrijving en de gewenste aanpak aan de orde en natuurlijk spreken wij de financiële consequenties vooraf met u door.
Tijdens de uitvoering van de opdracht houden wij nauw contact met u over de gang van zaken.
Uiteraard is discretie voor ons vanzelfsprekend.